YUKITECH (THAILAND) CO.,LTD. Conveyor, Belt Conveyor, Roller Conveyor, Wire mesh Belt Conveyor,สายพานลำเลียง, ลูกกลิ้งลำเลียง, เครื่องต่อสายพาน,ball

http://www.yukitech.co.th

    


       ในปัจจุบันระบบลำเลียง(conveyor) มีผลต่อการลำเลียงสินค้าต่างในอุตสาหกรรมบ้านเรามากจึงทำให้มีใช้อย่างแพร่หลายในทุกวงการอุตสาหกรรม คอนเวเยอร์(conveyor) สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้

1 สายพานลำเลียง(belt conveyor) : กลุ่มนี้จะแบ่งแยกย่อยตามลักษณะเนื้อสายพานได้ ดังนี้ สายพานพีวีซี(pvc belt conveyor),สายพานพียู(pu belt conveyor), สายพานยาง(rubber belt conveyor), สายพานเลียง เทปล่อน(teflon belt conveyor), สายพานผ้า(fabric belt conveyor) เป็นต้น

2 ลูกกลิ้งลำเลียง(roller conveyor) : กลุ่มนี้จะแบ่งแยกย่อยตามลักษณะของ ลูกกลิ้ง ได้ดังนี้ ลูกกลิ้งfree roller(free roller conveyor), ลูกกลิ้งdrive roller(drive roller conveyor), ลูกกลิ้งกรวย(taper roller conveyor) เป็นต้น

3 สกรูลำเีลียง(screw conveyor) : กลุ่มนี้จะเหมาะกับการลำเลียงสินค้าจำพวก ลำเลียงทราย, ลำเลียงอาหารสัตว์, ลำเลียงเ็ม็ดเหล็ก, ลำเลียงผงปูน เป็นต้น

ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

จิรวัธน์  อนุพงษ์ call center  : 081-5771889

บริษัท ยูกิเทค (ประเทศไทย) จำกัด

35/4  ม.11 ถ.บางนา-ตราด กม.41 ต.บางวัว  อ.บางปะกง   จ.ฉะเชิงเทรา 24130                                

โทร.   081-5771889, 089-8918862

e-mail :  8918862@gmail.com

e-mail :  yukitech4u@gmail.com

 


                       

                            

 

                                   ID LINE : 8918862 


 

สายพาน, สายพานลำเลียง, pvc belt conveyor, conveyor belt, belt conveyor, pu belt conveyor(conveyor) 2009107_29096.jpg

ball transfer, ball roller, ball free roller, table ball roller, turn table, turn table ball transfer, บอลเปลี่ยนทิศทาง, โต๊ะบอลเปลี่ยนทิศทาง

 

สายพานยาง, สายพานลำเลียง, rubber belt conveyor, conveyor belt, incline rubber belt conveyor

 

free roller conveyor, roller conveyor, stainless roller conveyor, conveyor, คอนเวเยอร์, ลูกกลิ้งลำเลียง, รางลูกกลิ้งลำเลียง, รางลำเลียง,

เทปล่อน, สายพานเทปล่อน, คอนเวเยอร์ เทปล่อน, conveyor teflon belt, teflon belt, teflon belt conveyor 

 

stainless roller conveyor, ลูกกลิ้งสแตนเลส, คอนเวเยอร์สแตนเลส, ลูกกลิ้งลำเลียง, ลูกกลิ้งสายพาน,หุ้มยางลูกกลิ้ง,รับหุ้มยางลูกกลิ้ง,รับทำลูกกลิ้ง

(conveyor) 2009105_39498.jpg    

gravity free roller conveyor, pallet conveyor, รางลำเลียงพาเลท, คอนเวเยอร์พาเลทสินค้า

รับเปลี่ยนสายพาน, รับต่อสายพาน, ติดตั้งสายพาน,ตัดต่อสายพาน, ต่อสายพาน, บริการต่อสายพาน, ตัดต่อสายพานลำเลียง, ทำสายพานลำเลียง

(conveyor) 2009105_39731.jpg 

คอนเวเยอร์, สายพานลำเลียง, รางลำเลียง,สายพาน

(conveyor) 2009105_40141.jpg

สกรูลำเลียง, screw conveyor

(conveyor) 2009105_40286.jpg 

screw blade, รับทำใบสกูรลำเลียง

(conveyor) 2009105_40625.jpg

รับตัดต่อโครงสร้างสายพานลำเลียง, modify belt conveyor

(conveyor) 2009105_40774.jpg 

สายพานลวดตาข่าย, คอนเวเยอร์สายพานลวดตาข่าย, wire mesh belt conveyor, mesh belt conveyor, wire belt conveyor, conveyor

(conveyor) 2009105_41375.jpg


      
FREE ROLLER  CONVEYOR


FREE ROLLER CONVEYOR

 FREE ROLLER CONVEYOROnline: 2 Visits: 299,904 Today: 16 PageView/Month: 810