YUKITECH (THAILAND) CO.,LTD. Conveyor, Belt Conveyor, Roller Conveyor, Wire mesh Belt Conveyor,สายพานลำเลียง, ลูกกลิ้งลำเลียง, เครื่องต่อสายพาน,ball

http://www.yukitech.co.th

             บริษัท ยูกิเ้ทค (ประเทศไทย) จำักัด จำหน่าย  กะพ้อลำเีลียง , สายพานกะพ้อ , น๊อตกะพ้อ , ลูกกะพ้อ , ใบกะพ้อ , กะพ้อเหล็กปั๊ม , กะพ้อเหล็กพับ , กะพ้อเหล็กเชื่อมประกอบ , กะพ้อพลาสติก , กะพ้อไนล่อน

                   YUKITECH (THAILAND) CO.,LTD.  Sold Bucket elevator , Belt for bucker elevator , Steel bucket elevator , nylon bucket elevator , plastic bucket elevator


ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

จิรวัธน์  อนุพงษ์ call center  : 081-5771889

บริษัท ยูกิเทค (ประเทศไทย) จำกัด

35/4  ม.11 ถ.บางนา-ตราด กม.41 ต.บางวัว  อ.บางปะกง   จ.ฉะเชิงเทรา 24130                                

โทร.   081-5771889, 089-8918862

e-mail :  8918862@gmail.com

e-mail :  yukitech4u@gmail.com

 


                       

                            

 

                 ID LINE : 8918862

กระพ้อเหล็กปั๊ม

กระพ้อเหล็ก

กระพ้อเหล็กปั๊ม เรามีทั้งแบบทรงลึกและทรงตื้น มีหลายขนาดให้เลือก

กระพ้อเหล็กปั๊ม  2"

กระพ้อเหล็กปั๊ม  3"

กระพ้อเหล็กปั๊ม  3.5"

กระพ้อเหล็กปั๊ม  4"

กระำพ้อเหล็กปั๊ม  5"

กระพ้อเหล็กปั๊ม  6"

กระพ้อเหล็กปั๊ม  7"

กระพ้อเหล็กปั๊ม  8"

กระพ้อเหล้กปั๊ม  10"

กระพ้อเหล็กปั๊ม  12"

กระพ้อเหล็กปั๊ม  14"

กระพ้อเหล็กปั๊ม  16"

กระพ้อเหล็กปั๊ม  20"

   

Online: 1 Visits: 299,903 Today: 15 PageView/Month: 809