YUKITECH (THAILAND) CO.,LTD. Conveyor, Belt Conveyor, Roller Conveyor, Wire mesh Belt Conveyor,สายพานลำเลียง, ลูกกลิ้งลำเลียง, เครื่องต่อสายพาน,ball

http://www.yukitech.co.th

             บริษัท ยูกิเทค (ประเทศไทย) จำกัด  จัดจำหน่าย อุปกรณ์ลำเลียงทุกชนิด รวมไปถึง ลูกกลิ้งลำเลียงชนิดสำหรับเปลี่ยนทิศทางสินค้า ในทิศทางอิสระ 360 องศา ในที่นี้เราเรียกกันหลากหลายชื่อยกตัวอย่าง BALL TRANSFER UNIT, บอลเปลี่ยนทิศทาง, BALL FREE ROLLER, ลูกกลิ้งเปลี่ยนทิศทาง, BALL TRANSFER

,BALL TRANSFER UNIT, BALL UNIT, BALL ROLLER , ROLLER  BALL TRANSFER,  BALLเปลี่ยนทิศทาง, table ball transfer, ball table

 

BALL TRANSFER SERIES 2000  ใช้สำหรับติดตั้งบนโต๊ะหรือรางลำเลียงเพื่อเปลี่ยนทิศทางของสินค้า

BALL TRANSFER SERIES 2001  ใช้สำหรับติดตั้งบนโต๊ะหรือรางลำเลียงเพื่อเปลี่ยนทิศทางของสินค้า

 

ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

จิรวัธน์  อนุพงษ์ call center  : 081-5771889

บริษัท ยูกิเทค (ประเทศไทย) จำกัด

35/4  ม.11 ถ.บางนา-ตราด กม.41 ต.บางวัว  อ.บางปะกง   จ.ฉะเชิงเทรา 24130                                

โทร.   081-5771889, 089-8918862

e-mail :  8918862@gmail.com

e-mail :  yukitech4u@gmail.com

 


                       

                            

 

                                   ID LINE : 8918862 


 Online: 2 Visits: 299,908 Today: 20 PageView/Month: 814